Úvod do psychologie náboženství I.

 

1. Základní informace

Název kurzu včetně kódu: Úvod do psychologie náboženství I.   Rel 159a

Typ studijního předmětu: povinný pro studijní program HT-R

Stav předmětu: realizován ZS 2006/07

Zajišťuje: Katedra religionistiky

Rozsah:1/1

Kredity: 3

Předpokládá: -

Je předpokladem pro: Úvod do psychologie náboženství II.  

Počet míst: 25

Vyučující: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Anotace:  Vývoj psychologie náboženství ve 20. století - Předmět a metoda psychologie náboženství - Introspektivní popis náboženské zkušenosti - Sociálně-psychologická analýza náboženských jevů - Motivační analýza náboženských jevů - Náboženské jevy v biodromální perspektivě.

Literatura: Říčan, P. (2002): Psychologie náboženství. Praha: Portál.

    Otto, R. (1998): Posvátno. Praha: Vyšehrad.

    Eliade, M. (1994): Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie.

Požadavky: 1. aktivní práce v semináři, 2. Seminární práce (analýza terénního pozorování), 3. ústní zkouška

 

2. Doporučená literatura a prameny

James, W. (1902/1930): Druhy náboženské zkušenosti. Praha. (v knihovně HTF, ETF)

Buber, M. (1923/1996): Já a ty. Olomouc: Votobia.

de Mello, A. (1996): Sádhana - Křesťanská duchovní cvičení východní cestou. Brno: Cesta.

Eliade, M. (1964/1994): Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie.

Frielingsdorf, K. (1995): Falešné představy o Bohu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Fromm, E. (2003): Psychoanalýza a náboženství. Praha: Aurora.

Jung, C. G. (1935/1993): Analytická psychologie. Praha: Academia.

Jung, C. G. (1962/1998): Vzpomínky, sny, myšlenky. Praha: Atlantis.

Otto, R. (1917/1999): Posvátno. Praha: Vyšehrad.

Neubauer, Z. (2000): Smysl a duch. Doslov k: Štampach, O. (2000): A nahoře nic ... Praha: Portál.

Říčan, P. (2004): Cesta životem. Praha: Portál. (knih. HTF)

Říčan, P.: Vybrané stati k psychologii náboženství (http://sweb.cz/rican)

Lewis, C. S. (1997): Průvodce modlitbou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Hillman, J. (1999): Sny a podsvětí. Praha: Portál.

Grof, S. (1999): Kosmická hra. Praha: Perla.

Jung, C. G. (2001): Vybrané spisy, sv. IV. Brno: Tomáš Janeček.

Drewermann, E. (1982/1997): Tragické a křesťanské. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Eliade, M. (1999): Jóga, nesmrtelnost a svoboda. Praha: Argo.

Eliade, M. (1956/1998): Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikúmené.

Erikson, E. H. (1959/1996): Mladý muž Luther. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Freud, S. (1997): Totem a tabu. Praha: Jiří Kocourek.

Fromm, E. (1999): Mýtus, sen a rituál. Praha: Aurora.

Grof, S. (1992): Za hranice mozku. Praha: Gemma89.

Grof, S. (1992): Dobrodružství sebeobjevování. Praha: Gemma89.

Grof, S., Grof, C. (1999): Krize duchovního vývoje. Praha: Chvojkovo nakladatelství.

Hillman, J. (2000): Klíč k duši. Praha: Portál.

Lewis, C. S. (1997): Bůh na lavici obžalovaných. Praha: Návrat domů.

Merton, T. (1993): Kontemplativní modlitba. Praha: Zvon.

Moore, R. L. (ed.) (1998): C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál.

Moore, T. (1997): Kniha o duši. Praha: Portál

Peck, M. S. (1996): Lidé lži. Olomouc: Votobia.

Putna, M. C. (1994): My poslední křesťané. Praha: Herrmann & synové.

Štampach, O. (2000): A nahoře nic ... Praha: Portál.

 

Jak používat tento seznam:

            Listovat knihami a vybírat k četbě ty, které zaujmou. O každé přečtené knize záznam aspoň na stránku do „čtenářského deníku“: co v ní čtenáře zaujalo, co vzbudilo nesouhlas.

            Na začátku seznamu jsou uvedeny tituly, jež jsou doporučeny přednostně, o volbě k četbě však má rozhodovat především osobní zájem.

 

 

Otázky ke zkoušce

1. Duševní jevy, procesy a vlastnosti, jejich příčiny a projevy

2. Poznávací funkce

3. Jáství

4. Biologické souvislosti duševních jevů

5. Klasické a operantní podmiňování

6. Sekundární motivy a funkční autonomie

7. Kognitivní teorie

8. Struktura a funkce skupiny

9. Jedinec ve skupině

10. Skupina a její vedoucí

11. Vlastnosti osobnosti a jejich klasifikace

12. Vývojové krize

13. Dějiny psychologie náboženství

14. Úloha psychologie v religionistice

15. Psychologický pohled na současný vývoj náboženství

 

Upozornění:

1. Všechny otázky nutno chápat s doplňkem "Z HLEDISKA PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ".

2. Materiál pro pochopení jednotlivých otázek je většinou třeba hledat v celé učebnici.